Aromaterapie ve světě

Hned na úvod je potřeba rozlišit profesionální aromaterapii a aromaterapii určenou pro širokou veřejnost, patřící do oblasti samoléčby. Jinak řečeno, profesionální aromaterapeut je jako lékař, který vám předepíše přípravek, který byste si nikdy neměli sami naordinovat, tak jako si sami nemůžete vzít antibiotika. Na druhou stranu, při méně závažných onemocněních si sami naordinujete například sirup proti kašli a paracetamol na snížení horečky.
 
Takto můžete použít i aromaterapii určenou pro samoléčbu. Při běžných méně závažných onemocněních si sami v rámci samoléčby zvolíte aromaterapeutický přípravek s dobrým bezpečnostním profilem a dávkováním, které je pro samoléčbu bezpečné. Toto rozdělení aromaterapie mi dává smysl a tímto směrem se i aromaterapie ve světě snaží ubírat.

Profesionální aromaterapie

Cílem profesionálních aromaterapeutů je především budovat uznání aromaterapie jako plnohodnotné doplňkové metody používané ve zdravotnictví. V roce 2004 byl založen žurnál IJCA, Mezinárodní žurnál klinické aromaterapie, který informuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti odborníků z oblasti klinické aromaterapie.Tento žurnál publikuje články a výzkumné studie založené na důkazech a jeho cílem je inspirovat odborníky ze zdravotnictví k používání éterických olejů ve své terapeutické praxi. Představuje jednu z forem propojování aromaterapie s alopatickou medicínou. Více najdete na: www.ijca.net
Profesionální aromaterapeuti se ve světě sdružují v asociacích a federacích. V rámci Evropy je největší organizací, která zastřešuje profesionální aromaterapeuty IFPA (Mezinárodní federace profesionálních aromaterapeutů). Tato organizace s mezinárodním přesahem nastavuje standardy ve vzdělávání, zastřešuje aromaterapeutické školy, které získaly jejich akreditaci, a sdružuje profesionální aromaterapeuty.Působení IFPA ve Velké Británii má specifictější postavení, protože ve Velké Británii je aromaterapeut samostatným povoláním. IFPA ve Velké Británii vytváří profesionální standardy pro povolání aromaterapeuta. Propojuje klienty a aromaterapeuty, kteří se drží při své práci etického kodexu IFPAIFPA dohlíží na úroveň poskytované aromaterapeutické péče a také bojuje za práva veřejnosti na přístup k volbě doplňkové zdravotní péče, včetně klinické aromaterapie. Více na stránkách: www.ifparoma.org/aboutifpa/chooseifpaprofessionalaromatherapist/

Klinická a holistická aromaterapie

V profesionální aromaterapii se setkáme s pojmem klinická a holistická aromaterapie. Současným trendem je školit nové aromaterapeuty jako klinické aromaterapeuty. Holistický aromaterapeuti dodržují celostní přístup ve své praxi. Původní holistický směr i školy  holistické aromaterapie stále fungují. Nejznámejší organizací, která sdružuje holistické aromaterapeuty, je NAHA (Mezinárodní asociace holistických aromaterapeutů) https://naha.org/. Jaký je rozdíl mezi klinickou a holistickou aromaterapií? V hloubce věci žádný. Klinický aromaterapeut by si měl být vědom svých holistických kořenů a holistický aromaterapeut by měl flexibilně  implementovat poznatky současné medicíny do své praxe. V profesionální aromaterapii se udržuje jemná rovnováha mezi dodržováním zásad holismu a alopatickým přístupem. Udržování propojení těchto přístupů je pro další cestu profesionální aromaterapie klíčové. Více se na toto téma dočtete na stránkách www.aromaticstudies.com/whatisclinicalaromatherapy/

Aromaterapie a legislativa

 Co se týče postavení aromaterapie a služeb, které vám aromaterapeut může nabídnout, jsou dané jeho možnosti legislativou konkrétní krajiny. Ve Velké Británii je aromaterapeut povoláním a  lékaři mají povoleno delegovat léčbu pacientů na specialisty, včetně doplňkových terapeutů, jako jsou aromaterapeuti. Ve většině států je aromaterapie uznávaná jako doplněk nějaké profese. Například jako doplněk naturopatie, ošetřovatelství, masážní terapie, akupunktury nebo ji praktikují doplňkově lékaři, jako je tomu ve Francii.
Podle systému, kam legislativně aromaterapeut v konkrétní zemi patří a ke které profesi se váže, má  jiné možnosti ve službách, které vám může nabídnout. Vnitřní užívání vám může doporučit jedině lékař. Lékárník může vyrábět na míru masti, inhalační směsi, kapsle nebo čípky s obsahem éterických olejů i v rámci klasické medicíny. Ostatní aromaterapeuti můžou většinou použít a doporučovat aromaterapii jen na zevní používání.

Bezpečná aromaterapie pro širokou veřejnost

Nejvíc mě oslovuje přístup Francie. Aromaterapie ve Francii má svou tradici a hluboké kořeny. Francouzi jsou vynikající kuchaři, parfuméři a výrobci kosmetiky. Kreativitu, šikovnost a lásku k umění mají v krvi. Možná právě proto ve Francii vyrostlo jedno z největších center aromaterapie pro širokou veřejnost pod názvem Aroma- zone. Aroma-zone je byznys, ale zároveň nabízí solidní aromaterapeutické vzdělávací kurzy, literaturu a suroviny pro každého zájemce o tuto oblast. Aroma-zone vydává  edukační materiály, šíří osvětu a sdílí kvalitní informace na svém webovém portálu. Jedná se o věrohodné informace ohledně bezpečnosti, specifikace vlastností, účinnosti a použití jednotlivých surovin pro aromaterapeuty na vysoké úrovni. Francouzi dávají prostor pro správné používání aromaterapie všem zájemcům.
Jako lékárnice nemohu opomenout francouzskou lékárnici a aromaterapeutku Daniele Festy, která celý svůj život zasvětila právě lékárenství orientovanému na aromaterapii a fytoterapii s cílem poradenství pro pacienty. V roce 2019 byla na její počest založena asociace Daniele Festy. Na stránkách této asociace najdeme i seznam lékáren, které poskytují aromaterapii ve Francii, Belgii a ve Švýcarsku. https://www.danielefesty.com/pharmacies.html. Daniele Festy je pro mě inspirací, jak propojovat lékárenství s aromaterapií.
Vývoj aromaterapie sleduji jak v České republice, tak ve světě. Tento článek jsem psala v dubnu 2020 a informace, které tady uvádím, se vztahují k danému období.